Dolda fel

Hunduppfödaren, säljaren har ett ansvar för det som kallas dolda fel på den hund som säljs.

 

Detta är ett dolt fel
Ett dolt fel på en köpt hund är helt enkelt ett fel som fanns vid leveransen. Fastän det visat sig först senare.

 

Veterinären avgör
Den som avgör om det föreligger ett fel som är ett dolt fel, är den undersökande veterinären.

Ett eventuellt medfött fel behöver i sig inte innebära att det klassas ett dolt fel. Köpare av hund måste ha ett intyg från undersökande veterinär vari det framkommer, klart och tydligt, att det rör sig om ett dolt fel. Alldeles särskilt om man som köpare har för avsikt att hålla säljaren ansvarig för felet.

 

Säljarens ansvar
För det fall hunden har ett så kallat veterinärmedicinskt fel ska säljaren göra ett prisavdrag motsvarande felet. Om det endast handlar om ett exteriört fel är man som säljare inte skyldig att göra något prisavdrag eftersom hundens säljs som ett sällskapsdjur.

För det fall säljaren är osäker på hundens framtida utveckling med hänsyn till det upptäckta felet och vilka kostnader det kan leda till för köparen, rekommenderas att säljaren rådgör med sin veterinär innan hunden säljs. Säljaren ska också förklara för köparen att hunden är behäftad med fel och förklara vari felet består och vad det innebär för både hunden och ägaren. Dessutom ska beskrivningen av felet och innebörden av detsamma ingå som en bilaga till köpeavtalet, vari det framkommer att köparen är informerad om felet. Vilket bör verifieras med köparens dagtecknade namnteckning.

Mixed Breed Dog Missing Leg

Mixed Breed Dog Missing Leg

 

Vanliga dolda fel
Bland de mer vanliga dolda felen hör vattenskalle, kärlmissbildningar i levern och en missbildning i en hunds njurar benämnt PNP. Ofta är dolda fel helt enkelt medfödda missbildningar.

 

Få fallet prövat
Hundköpare som misstänker att det föreligger ett dolt fel kan alltid begära att få fallet prövat hos det försäkringsbolag vari man har försäkrat sin hund.

För att fallet ska kunna prövas behöver bolaget få en kopia av hundens journal samt en kopia av besiktningsintyget hundägaren erhöll vid själva köptillfället.