Djurskydd i Sverige

Sällskapsdjur har lagligt stöd. En ägare av ett sällskapsdjur har lagstadgade skyldigheter gentemot sitt djur, antingen det är en fågel, katt eller hund. Sverige har som medlemsland i EU ratificerat Konventionen om skydd av sällskapsdjur. Därtill har man i Sverige även den svenska djurskyddslagstiftningen, vilken ägare av sällskapsdjur i Sverige ska inrätta sig i. Den som är intresserad av hundars och i allmänhet djurens rätt och önskar blogga om det eller skapa en informativ hemsida kan hålla utkik efter rabattkod för ändamålet.

 

Europarådets roll för djurskyddet
Europarådet arbetar för att medlemsländerna ska ha en samordnad syn bland annat på djurskydd så att djurhållningen i de olika länderna ska ha en likartad lagstiftning och regler för djurhållningen i de respektive länderna.Djurskydd i Sverige 2

 

Europa – Konventionen om skydd av sällskapsdjur
Konventionen om skydd av sällskapsdjur, upprättades i Strasbourg den 13 november 1987. Konventionens intention är att medlemsländerna erkänner ”att människan har en moralisk förpliktelse att respektera alla levande varelser” och vidare att hänsyn tas till det att ”sällskapsdjur har ett särskilt förhållande till människan”. Likaså att medlemsländerna

”beaktar sällskapsdjurens betydelse för livskvaliteten och därmed deras värde för samhället”.

Vilket i en översatt betydelse torde innebära att medlemsländerna, i det egna landets lagstiftning och med stöd av rättsväsendet, ska se till att landets medborgare tar hand om sina djur och då även sällskapsdjur, på både ett etiskt och moraliskt sätt. Att djuren respekteras och behandlas väl. Kapitel två handlar om de principer som gäller det som kallas hållande av sällskapsdjur.

 

Djurskyddslagen
I Sverige finns en så kallad ramlag som är fastställd av Sveriges riksdag avseende djurskydd. Det handlar om de så kallade Djurskyddslagen, 1988:534, vilken utfärdades den 2 juni 1988.

Djurskyddslagen avser behandling och vård av husdjur, men även försöksdjur och andra djur i fångenskap. Djurskyddslagen inkluderar även Djurskyddsförordningen 1988:539. Grundläggande är att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. För de hundägare som ägnar sig åt sporten agility med sin hund är det viktigt att känna till att Djurskyddsförordningen även gäller djur som tävlar, förutom att den även avser sällskapsdjur.