Saker att tänka på när du köper hund

Om allt går som det ska kommer du att leva många år med din hund och under varje dag i resten av sitt liv kommer hunden, från det att du tar över ansvaret för den, att påverka din vardag. I Sverige har vi en tradition av att ta beslutet att skaffa hund på allvar. Kort sagt kan man säga att du som går i tankar på att köpa hund bör besvara två grundläggande frågor. 1. Passar en hund in i din livssituation? 2. Vad för slags hund passar utifrån din livsstil och de resurser som står till ditt och hundens förfogande. Du kan få mycket hjälp när det gälla att besvara dessa frågor. Vi rekommenderar att du vänder dig till Svenska Kennelklubben som är en stor resurs för hundägare.

Dogs

Dogs

Hur bra passar du ihop med en hund?

Många hundar är nyttodjur som hjälper till med konkreta sysslor om du t.ex. är jägare, är i behov av en ledhund eller om du behöver en kamrat som hjälper till att vakta dina ägor. Andra hundar är i första hand ett gott sällskap och en komponent i ett hälsosamt liv med motion under roliga former för såväl hunden som dess ägare. Om du har möjlighet att tillgodose en hunds behov av rörelse, stimulans och sällskap så har du egentligen allt som krävs för att skaffa hund. Är du egen företagare? Då passar en hund ofta perfekt in i livet eftersom du i regel har stor makt över din tid. Se bara till att ta till vara på tidsbesparande och ekonomiska företagartjänster som factoring. En annan sak att överväga är om du kan få hjälp med hundpassning eller om du har ett hundpensionat i närheten. Då kan du resa utan din hund och ändå vara trygg i att hunden har det bra.

Att välja rätt ras

Att bestämma sig för om man ska hund eller inte brukar vara lättare än att bestämma vilken hund man ska ha. Det finns väldigt många olika raser. Är du ute efter en nyttohund kan valet vara enklare – då vet du vad hunden ska vara bra på och kan göra ditt val utifrån det. Om du bor mitt i staden och vill ha en sällskapshund kan man säga att mindre och lugnare hundar i regel är bättre än stora hundar med ett stort rörelsebehov. Wikipedia har en hjälpsam alfabetisk lista över populära hundraser men det kan också vara bra att låna några böcker på biblioteket. När du kommit lite längre i din beslutsprocess är det en bra idé att gå på några hundutställningar där du kan titta närmre på de raser som fångat ditt intresse. Nästa steg brukar vara att ta kontakt med en uppfödare av den ras som du vill ha. Av dem kan du få all information som du behöver för att göra ett bra val.